ข่าวพลังงานล่าสุด

ความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงกับมนุษย์

June 14, 2017 0

                ก่อนที่เราจะทราบถึงความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อมนุษย์ เราจะต้องทราบก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นคืออะไร เกิดมาจากไหน มีน้ำมันประเภทใดบ้างที่จัดว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Fuel คือของเหลวชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันดิบ สามารถที่จะแบ่งได้ 2 ประเภทโดยใช้เกณฑ์ของการเกิดในการแบ่ง คือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชหรือสัตว์ ส่วนที่สองคือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเอง น้ำมันปิโตรเลียมถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือสามารถที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ แต่ใช้เวลานานเป็นหลายล้านปี ถึงจะพอใช้ การกลั่นน้ำมันดิบ ด้วยกระบวนการกลั่น เรียกว่า การกลั่นลำดับส่วน ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะให้น้ำมันที่แตกต่างกันออกไปตามอุณหภูมิ […]

แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้

ดัชนีหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยน