ความมหัศจรรย์เกี่ยวกับของเหลว

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:ความมหัศจรรย์เกี่ยวกับของเหลว

สถานะของเหลวจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ 4 อย่างดังนี้ 1. ความดันไอ 2. จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 3. ความตึงผิว 4. ความหนืด

เริ่มกันที่คุณสมบัติแรกคือความดันไอ คือเมื่อเรามีของเหลวนั้นจะมีการระเหยอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการระเหยขึ้นไปแล้วจะตกกลับมาเป็นความควบแน่น เมื่อไหร่ที่อัตราการระเหยและอัตราความควบแน่นมีปริมาณที่เท่ากันระบบจะอยู่ในสมดุล โดยไอที่อยู่เหนือสารละลายจะทำกับผนังของภาชนะที่ปิดอยู่เราจะเรียกว่าความดันไอของของเหลว สารไหนที่ระเหยได้ง่ายสารนั้นจะมีความดันไอสูง ความดันไอสูงคือการเป็นไอได้มาก สารที่ระเหยได้ง่ายจะขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ถ้าแรงยึดเหนี่ยวมากสารจะระเหยได้ยากความดันไอก็จะต่ำ แต่ถ้าแรงยึดเหนี่ยวน้อยสารจะระเหยได้ดีความดันไอก็จะสูง

คุณสมบัติที่สองคือจุดเดือดและจุดหลอมเหลว (B.P) เมื่อที่ของเหลวโดนละลายอยู่ในภาชนะ แล้วใช้ความร้อนละลายของเหลวนั้นอยู่ในอุณภูมิห้อง  ของเหลวนั้นจะมีความดันบรรยากาศกดลงมา ความดันที่มีอยู่ในอุณภูมิห้องจะแพ้ความดันบรรยากาศที่กดลงมา เมื่อเราให้ความร้อทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยลง โมเลกุลจะสามารถระเหยขึ้นไปข้างบนได้และเกิดเป็นไอขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่ความดันไอของของเหลวมีค่าเท่ากับความดันของบรรยากาศสารจะเริ่มเดือด ดังนั้นถ้าสารใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยความดันไอจะสูงขึ้น พอความดันไอสูงจุดเดือดก็จะต่ำ เพราะว่าไม่ต้องให้ความร้อนนานความดันไอก็จะไปเท่ากับความดันบรรยากาศ  เพราะฉะนั้นจุดเดือดกับความดันไอจะขึ้นอยู่กับแรงระหว่างโมเลกุล ส่วนต่อมาคือจุดหลอมเหลวคือสารที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลว

คุณสมบัติที่สามคือความตึงผิว คือปกติเวลาสารอยู่ในสภาวะของเหลว สารนั้นจะพยายามดึงดูดกันและกันเป็น เมื่อสารดึงดูดความหากันความตึงผิวหรือพื้นที่ผิวของของเหลวจะลดลงขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เกิดแรงที่ต้านของพื้นที่ผิว หรือเรียกอีกอย่างว่าแรงตึงผิว แรงดึงดูดจะมีด้วยกัน 2 อย่างคือ แรงดึงดูระหว่างโมเลกุลที่มีชนิดเดียวกันกับแรงดึงดูดที่มีโมเลกุลชนิดต่างกัน

คุณสมบัติสุดท้ายคือความหนืดเป็นความสามารถในความต้านทานของไหล (แก๊ส) โดยความหนืดจะมีค่าขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลถ้ามวลโมเลกุลสูงความหนืดก็จะสูง อย่างที่สองแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงความหนืดก็จะสูง และสุดท้ายคือโมเลกกุลที่ขดไปมายิ่งโมเลกุลขดไปมามากสารก็จะมีความหนืดมากนั้นเอง

About the author:

Top