พลังงานทดแทนมีข้อดีอย่างไร และมีความสำคัญอะไรต่อมนุษย์บ้าง

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานทดแทนมีข้อดีอย่างไร และมีความสำคัญอะไรต่อมนุษย์บ้าง

 

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการใช้พลังงานของมนุษย์มีมากขึ้นทุกวัน เพราะด้วยความต้องการที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเอง หรือการติดเป็นนิสัยทำให้อาจจะไม่รู้ว่าพลังงานต่างๆ ที่ใช้นั้นจะหมดไปหรือไม่ขอแค่เพียงตัวเองได้ใช้แล้วเกิดความสุขก็เพียงพอแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคิดค้นพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อให้สามารถเอามาใช้แทนพลังงานจริงๆ ได้และทำให้พลังงานยังคงไม่หมดไปจากโลกใบนี้

พลังงานทดแทนคืออะไร

พลังงานทดแทนก็คือพลังงานที่สามารถเอามาใช้ได้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิง และในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานหลักๆ ที่เราได้ใช้งานกันอยู่ด้วย โดยพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญอย่างมากก็เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, พลังงานลม เป็นต้น โดยปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะทำการศึกษาเพื่อนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ นี้มาใช้ให้มากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาในกรณีของการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ความสำคัญของพลังงานทดแทน

หากพูดกันตามความเป็นจริงพลังงานหลักๆ ที่คนเราใช้อยู่ในทุกๆ วันนี้ก็คือพลังงานเชื้อเพลิง หรืออาจจะเรียกว่า พลังงานปิโตรเลียมก็ได้ โดยยิ่งความทันสมัยเข้ามามากเท่าไหร่ความต้องการในการใช้พลังงานก็มากขึ้นตามไปด้วยแต่เพราะปริมาณน้ำมันดิบที่หาได้มีอย่างจำกัดทำให้ราคาค่อนข้างที่จะสูง ที่สำคัญจากปริมาณที่เหลืออยู่ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเหลือใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี เท่านั้น เลยทำให้ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการหาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ โดยปัจจุบันเองก็ต้องถือว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้สามารถเข้ามาแทนที่พลังงานได้บ้าง อาทิ แก๊สโซฮอลล์, น้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งยังจะมีการนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ ที่เป็นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำ และลม มาช่วยป้องกันภาวะก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้ยังคงมีการใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายต่อไปอีกนาน

ข้อดีของการใช้พลังงานทดแทน

  1. ทำให้สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศดีขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ผลผลิตในประเทศต่างๆ มาทำการผลิตเองได้ และสามารถนำรายได้กระจายไปสู่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงมลพิษต่างๆ ก็จะลดลงด้วยเนื่องจากว่าพลังงานจำพวกปิโตรเลียมถูกใช้น้อยลง
  3. ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจากการที่ได้โดนผลกระทบต่างๆ ในการใช้พลังงาน อีกทั้งยังช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้โลกเกิดภาวะต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาโลกร้อนได้ด้วย

About the author:

Top