เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานชีวภาพที่มีประโยชน์

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานชีวภาพที่มีประโยชน์

เอทานอล หรืออีกชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูกันนักในชื่อ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่การเอาพืชมาบ่มหรือหมักให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากพลังงานจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล และมาเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้กรดเป็นตัวช่วยย่อยสลาย จะทำให้ได้รับผลเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นจากการกลั่น  เอทานอลส่วนใหญ่จะได้จากผลผลิตที่เป็นประเภทแป้ง เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และประเภทที่เป็นน้ำตาล เช่น อ้อน บีทรูท เป็นต้น

กากน้ำตาล คือของเหลวมีลักษณะเหนียวข้น สีน้ำตาลปนดำ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกลูโคสที่ไม่ตกผลึก มีธาตุองค์ประกอบคือคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

ที่ผลที่เกิดจากการสกัดน้ำตาลทรายให้ออกจากอ้อย โดยนำอ้อยมาคั้นน้ำแล้วกรองเอากากอ้อยออกจากนั้นเคี่ยวจนข้นแล้วได้ผลึกที่ตกตะกอน

กระบวนการผลิตเอทานอลประเภทน้ำตาลจากอ้อย

เริ่มแรกก่อนที่จะเป็นกากน้ำตาล ชาวบ้านจะปลูกอ้อยเป็นอาชีพอยู่แล้วเพื่อส่งขายให้กับโรงงานที่จะผลิตเป็นน้ำตาลทราย เมื่อนำอ้อยเข้าสู่โรงงานแล้วเมื่อโรงงานทำน้ำตาลเรียบร้อย ส่วนที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลทรายนั้นคือ กากน้ำตาล คิดง่ายๆคือ กากน้ำตาลก็เปรียบเสมือนผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลนั้นเอง

ขั้นตอนผลิตเอทานอล

วัตถุดิบที่ต้องใช้หลักๆก็จะเป็นน้ำตาล โดยนำมาเจอจางกับน้ำเปล่ามาผสมกันเพื่อให้กากน้ำตาลมีความเข้มข้นที่น้อยลง หลังจากนั้นจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ยีสเพราะจะเหมาะสมที่สุดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดี ผลที่ได้จากการหมักนั้นเป็นเอทานอลที่มีความเข้มข้นโดยปริมาตรจะอยู่ที่ร้อยละ 8-12

เมื่อหมักเรียบร้อยแล้วน้ำหมักที่ได้นั้นจะต้องนำมาแยกเอทานอลออกโดยใข้การกลั่นตามลำดับส่วนโดยจะต้องให้ได้ความบริสุทธิ์ที่ปริมาตร ร้อยละ 95

หลังจากที่กลั่นแล้วต้องมาแยกน้ำโดยใช้โมเลกูล่าร์ชีพ เอทานอลที่มีการความบริสุทธิ์ที่ร้อยละ 95 จากนั้นต้องผ่านวิธีการดูดซับโดยการดูดซับจะใช้ประเภทซีโอไลน์ โมเลกุลของเอทานอลจะไหลผ่านโมเลกุลของซีโอไลน์ไปได้แต่น้ำเปล่าจะไม่สามารถไหลออกไปได้ ดังนั้นเอทานอลที่เราจะได้ความบริสุทธิ์ปริมาตร ร้อยละ 99.5

เอทานอลทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร

เอทานอลสามารถใช้เป็นตัวทำละลายในกรรมวิธีการผลิตยารักษาโรค เครื่องสำอาง น้ำหอม  ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และใช้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ เช่น สุรา

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเอทานอลสามารถนำมาเป็นกำลังเชื้อเพลิง เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และปริมาณความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้เอทานอลซึ่งเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนทีดีมาผสมในน้ำมันเบนซิล น้ำมันเบนซิลที่ผสมเอทานอลนี้จะมีชื่อเรียกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่คนไทยนิยมใช้กันในปัจจุบัน

About the author:

Top