เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานชีวภาพที่มีประโยชน์

June 3, 2016 admin 0

เอทานอล หรืออีกชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูกันนักในชื่อ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่การเอาพืชมาบ่มหรือหมักให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากพลังงานจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล และมาเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้กรดเป็นตัวช่วยย่อยสลาย จะทำให้ได้รับผลเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นจากการกลั่น  เอทานอลส่วนใหญ่จะได้จากผลผลิตที่เป็นประเภทแป้ง เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และประเภทที่เป็นน้ำตาล เช่น อ้อน บีทรูท เป็นต้น กากน้ำตาล คือของเหลวมีลักษณะเหนียวข้น สีน้ำตาลปนดำ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกลูโคสที่ไม่ตกผลึก มีธาตุองค์ประกอบคือคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ที่ผลที่เกิดจากการสกัดน้ำตาลทรายให้ออกจากอ้อย […]