ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและพลังงานต่างๆ

ประโยชน์ของพลังงานต่างๆ วิธีการประหยัดพลังงาน พลังงานเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วมีหมดได้ ปัจจุบัน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก จึงได้รับความสนใจจากนานาประเทศทั่วโลก

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ทางออกของปัญหาขยะไร้ค่าล้นเมือง

ขยะสร้างพลังงาน (WtE) เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่การจัดการขยะที่แข็งแรงและยั่งยืน เป็นวิธีที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่แยกขยะออกจากหลุมฝังกลบเทคโนโลยี WtE ได้รับการพัฒนาและพิสูจน์แล้วทั่วโลก ปัจจุบันนี้มีโรงงานในอเมริกา 100 แห่ง และยุโรป 500 แห่ง รวมถึงในทวีปเอเชีย 1,600 แห่ง มันกลายเป็นตัวเลือกในการสร้างพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงพอ นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ พลังงานน้ำ หลายประเทศมีความพยายามที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกำจัดขยะที่กำลังกลายเป็นปัญหาของพวกเขาให้ลดน้อยลง นอกจากนี้มันก็ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วย ข้อดีของการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (หรือพลังงานจากขยะ) แปลงขยะเทศบาลหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือความร้อนสำหรับการแปรรูปทางอุตสาหกรรม และระบบทำความร้อนให้แก่ภายในพื้นที่ เป็นระบบทำงานที่ประหยัดต้นทุน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงมาก โรงงานไฟฟ้าจะทำงานโดยการเผาขยะที่อุณหภูมิสูง มันจะใช้ความร้อนเพื่อทำไอน้ำ โดยที่ไอน้ำจะไปขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า วิธีนี้ไม่ใช่เพียงวิธีการกำจัดขยะ แต่เป็นวิธีการกู้คืนทรัพยากรที่มีค่า ทุกวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะนำโลหะที่มีอยู่เศษกลับมาใช้ใหม่ 90% กับปูนเม็ดที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัสดุทำถนน สิ่งเหล่านี้ทำได้จริงและได้รับการพิสูจน์แล้ว 1.หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ 2.ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 3.รีไซเคิลทรัพยากรที่มีค่า เช่น โลหะ 4.ผลิตพลังงานไอน้ำที่สะอาดเชื่อถือได้ 5.ใช้ที่ดินต่อเมกะวัตต์น้อยกว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 6.เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน (เมื่อเปรียบเทียบกับลมกับพลังงานแสงอาทิตย์) 7.ทำลายขยะปนเปื้อนมลพิษ 8.ปล่อยก๊าซที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 9.เร่งปฏิกิริยาทำลาย NOx โดยใช้ SCR สร้างพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเสียที่ทำมาใช้สร้างพลังงานเป็นหนึ่งในตัวเลือกพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อลดการปล่อย CO2 หรือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ขยะในครัวเรือนประมาณ 2 ใน 3 จัดเป็นสารชีวมวล ดังนั้นเราสามารถกู้คืน 2/3 ให้กลับเป็นพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน ในยุโรปขยะ 50 ล้านตันถูกแปลงเป็นพลังงานที่มีค่าผ่านเทคโนโลยี WtE

Top