พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกที่กำลังนำมาใช้กันอย่างมากขึ้น

พลังงานเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถหมดไปได้ ดังนั้นในปัจจุบันพลังงานทดแทนจึงได้รับความสนใจจากนานาประเทศทั่วโลก

Written by: admin

พลังงานทดแทนมีข้อดีอย่างไร และมีความสำคัญอะไรต่อมนุษย์บ้าง

  ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการใช้พลังงานของมนุษย์มีมากขึ้นทุกวัน เพราะด้วยความต้องการที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเอง หรือการติดเป็นนิสัยทำให้อาจจะไม่รู้ว่าพลังงานต่างๆ ที่ใช้นั้นจะหมดไปหรือไม่ขอแค่เพียงตัวเองได้ใช้แล้วเกิดความสุขก็เพียงพอแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ

พลังงานแก๊ส พลังงานธรรมชาติที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

แก๊ส เป็นสารที่มีคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับอะตอมน้อยมากคือโมเลกุลอยู่ห่างกัน พออยู่ห่างกันแรงกระทำของโมเลกุลมันน้อย รูปร่างจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะมีขนาดปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุ มีความหนาแน่น

ความมหัศจรรย์เกี่ยวกับของเหลว

สถานะของเหลวจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ 4 อย่างดังนี้ 1. ความดันไอ 2. จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 3. ความตึงผิว 4. ความหนืด เริ่มกันที่คุณสมบัติแรกคือความดันไอ คือเมื่อเรามีของเหลวนั้นจะมีการระเหยอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการระเหยขึ้นไปแล้วจะตกกลับมาเป็นความควบแน่น เมื่อไหร่ที่อัตราการระเหยและอัตราความควบแน่นมีปริมาณ

ความมหัศจรรย์ของสสารประเภทของแข็ง

สสารในโลกนี้จะมีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ถ้าพิจารณาของมวลของ 3 สถานะจะมีมวลที่เท่ากัน เช่นน้ำแข็งที่เอามาละลายกลายเป็นของเหลว มวลของน้ำแข็งจะเท่าเป็นของเหลว เอาของเหลวมาทำให้เดือดก็จะกลายเป็นไอ มวลของไอก็จะเท่ากับมวลของน้ำที่ระเหยออกมา ดังนั้นสะสารไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะอย่างไร

ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดจากพืชของไทย

ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงการนำเอาพลังงานมาใช้ในรูปแบบต่างๆ กันไป ซึ่งพลังงานทดแทนหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการการเกษตรโดยการที่เรานำเอาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลง อย่างเช่นอาทิ

เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานชีวภาพที่มีประโยชน์

เอทานอล หรืออีกชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูกันนักในชื่อ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่การเอาพืชมาบ่มหรือหมักให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากพลังงานจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล และมาเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้กรดเป็นตัวช่วยย่อยสลาย จะทำให้ได้รับผลเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นจากการกลั่น

Top