ความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงกับมนุษย์

June 14, 2017 admin 0

                ก่อนที่เราจะทราบถึงความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อมนุษย์ เราจะต้องทราบก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นคืออะไร เกิดมาจากไหน มีน้ำมันประเภทใดบ้างที่จัดว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Fuel คือของเหลวชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันดิบ สามารถที่จะแบ่งได้ 2 ประเภทโดยใช้เกณฑ์ของการเกิดในการแบ่ง คือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชหรือสัตว์ ส่วนที่สองคือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเอง น้ำมันปิโตรเลียมถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือสามารถที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ แต่ใช้เวลานานเป็นหลายล้านปี ถึงจะพอใช้ การกลั่นน้ำมันดิบ ด้วยกระบวนการกลั่น เรียกว่า การกลั่นลำดับส่วน ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะให้น้ำมันที่แตกต่างกันออกไปตามอุณหภูมิ […]

วิธีประหยัดพลังงานที่ดีในการใช้ชีวิตประจำวัน

January 25, 2017 admin 0

ปัจจุบันนี้เรื่องของการประหยัดพลังงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าไปเรื่อยๆ ทำให้เรื่องของผลเสียหรือผลกระทบต่างๆ ทีทุกคนอาจจะไม่รู้ตัวมันค่อยๆ บ่อนทำลายโลกไปอย่างช้าๆ และในอนาคตโลกของเราอาจจะมีปัญหาได้ถ้าหากว่าไม่ช่วยกันดูแล โดยเราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ จากการเริ่มต้นประหยัดพลังงานต่างๆ ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวัน ว่าแล้วก็ลองมาดูว่าเราเองสามารถทำอะไรได้บ้าง เปิดแอร์หรือพัดลมให้พอดีกับขนาดของห้อง – รู้ดีว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เพราะฉะนั้นตัวช่วยในการดับความร้อนอย่างแอร์หรือพัดลมจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามการจะเปิดแอร์หรือพัดลมนั้นก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของห้องนั้นๆ เพราะถ้าแอร์หรือพัดลมมีขนาดใหญ่เกินไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ ที่สำคัญเมื่อไม่มีใครอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ควรที่จะปิดเสียก่อนเพื่อประหยัดไฟด้วย ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเมื่อเลิกใช้งาน – บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นว่าเวลาคนเราเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะปิดเครื่องเฉยๆ โดยเฉพาะทีวี วิทยุ ที่สำคัญอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างที่มีรีโมทก็ชอบปิดโดยการใช้รีโมทด้วย ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ต่อให้เราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าหากยังเสียบปลั๊กค้างเอาไว้มันก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่อย่างช้าๆ […]

พลังงานทดแทนมีข้อดีอย่างไร และมีความสำคัญอะไรต่อมนุษย์บ้าง

January 10, 2017 admin 0

  ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการใช้พลังงานของมนุษย์มีมากขึ้นทุกวัน เพราะด้วยความต้องการที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเอง หรือการติดเป็นนิสัยทำให้อาจจะไม่รู้ว่าพลังงานต่างๆ ที่ใช้นั้นจะหมดไปหรือไม่ขอแค่เพียงตัวเองได้ใช้แล้วเกิดความสุขก็เพียงพอแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคิดค้นพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อให้สามารถเอามาใช้แทนพลังงานจริงๆ ได้และทำให้พลังงานยังคงไม่หมดไปจากโลกใบนี้ พลังงานทดแทนคืออะไร พลังงานทดแทนก็คือพลังงานที่สามารถเอามาใช้ได้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิง และในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานหลักๆ ที่เราได้ใช้งานกันอยู่ด้วย โดยพลังงานทดแทนที่มีความสำคัญอย่างมากก็เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, พลังงานลม เป็นต้น โดยปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะทำการศึกษาเพื่อนำเอาพลังงานทดแทนต่างๆ นี้มาใช้ให้มากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาในกรณีของการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังช่วยบรรเทามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ความสำคัญของพลังงานทดแทน หากพูดกันตามความเป็นจริงพลังงานหลักๆ ที่คนเราใช้อยู่ในทุกๆ วันนี้ก็คือพลังงานเชื้อเพลิง […]

พลังงานแก๊ส พลังงานธรรมชาติที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

October 27, 2016 admin 0

แก๊ส เป็นสารที่มีคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับอะตอมน้อยมากคือโมเลกุลอยู่ห่างกัน พออยู่ห่างกันแรงกระทำของโมเลกุลมันน้อย รูปร่างจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะมีขนาดปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุ มีความหนาแน่นตามสามารถบีบอัดได้ง่าย คำว่าบีบอัดได้ง่ายคือเราสามารถทำให้โมเลกุลที่อยู่ห่างกันบีบอัดหรือทำให้โมเลกุลนั้นชิดเข้าหากันได้โดยการให้ความดันเข้าไปทำให้โมเลกุลอยู่ไกล้กันมากยิ่งขึ้น สุดท้ายแก๊สจะมีคุณสมบัติทำให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามอุณภูมิ ความดัน และจำนวนโหมด ประเภทของแก๊สแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรก Ideal Gas  หรือแก๊สที่เป็นแก๊สอุดมคติที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งแก๊สอุดมคติจะมีคุณสมบัติตามทฤษฏีจลน์คือแก๊สที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลไม่ว่าแก๊สนั้นจะอยู่ในอุณภูมิเท่าไหร่หรือจะมีความดันแบบไหนก็ตามก็ยังจะอยู่ในรูปแบบของแก๊สสมบูรณ์ ประเภทที่ 2 Real Gas หรือแก๊สจริง คือแก๊สที่ถูกต้องและประพฤติตามปกติที่ไม่ประพฤติตามทฤษฏีจลน์ เป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ แรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลมีน้อยมากมีความคล้ายคลึงกับแก๊สสมบูรณ์ […]

ความมหัศจรรย์เกี่ยวกับของเหลว

September 19, 2016 admin 0

สถานะของเหลวจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่ 4 อย่างดังนี้ 1. ความดันไอ 2. จุดเดือดและจุดหลอมเหลว 3. ความตึงผิว 4. ความหนืด เริ่มกันที่คุณสมบัติแรกคือความดันไอ คือเมื่อเรามีของเหลวนั้นจะมีการระเหยอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการระเหยขึ้นไปแล้วจะตกกลับมาเป็นความควบแน่น เมื่อไหร่ที่อัตราการระเหยและอัตราความควบแน่นมีปริมาณที่เท่ากันระบบจะอยู่ในสมดุล โดยไอที่อยู่เหนือสารละลายจะทำกับผนังของภาชนะที่ปิดอยู่เราจะเรียกว่าความดันไอของของเหลว สารไหนที่ระเหยได้ง่ายสารนั้นจะมีความดันไอสูง ความดันไอสูงคือการเป็นไอได้มาก สารที่ระเหยได้ง่ายจะขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ถ้าแรงยึดเหนี่ยวมากสารจะระเหยได้ยากความดันไอก็จะต่ำ แต่ถ้าแรงยึดเหนี่ยวน้อยสารจะระเหยได้ดีความดันไอก็จะสูง คุณสมบัติที่สองคือจุดเดือดและจุดหลอมเหลว (B.P) เมื่อที่ของเหลวโดนละลายอยู่ในภาชนะ แล้วใช้ความร้อนละลายของเหลวนั้นอยู่ในอุณภูมิห้อง  […]

ความมหัศจรรย์ของสสารประเภทของแข็ง

August 13, 2016 admin 0

สสารในโลกนี้จะมีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ถ้าพิจารณาของมวลของ 3 สถานะจะมีมวลที่เท่ากัน เช่นน้ำแข็งที่เอามาละลายกลายเป็นของเหลว มวลของน้ำแข็งจะเท่าเป็นของเหลว เอาของเหลวมาทำให้เดือดก็จะกลายเป็นไอ มวลของไอก็จะเท่ากับมวลของน้ำที่ระเหยออกมา ดังนั้นสะสารไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานะอย่างไรมวลจะเท่ากันเสมอเพราะสสารไม่มีวันหายไปจากโลก สสารจะมีส่วนที่แตกต่างกันคือ รูปร่างและปริมาตรของแข็ง มีรูปร่างจะคงที่จะคงเดิมตลอดปริมาตรจะคงที่ ของเหลวไม่มีรูปร่างที่คงที่เพราะสามารถเปลี่ยนไปได้ตามแต่ปริมาตรยังคงเดิม แก๊สรูปร่างจะไม่คงที่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่ส่วนปริมาตรจะไม่คงที่เพราะแก๊สจะฟุ้งกระจาย เมื่อสังเกตุสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน เช่น ทองคำ เพชร เหล็ก […]

ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดจากพืชของไทย

July 9, 2016 admin 0

ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงการนำเอาพลังงานมาใช้ในรูปแบบต่างๆ กันไป ซึ่งพลังงานทดแทนหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการการเกษตรโดยการที่เรานำเอาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลง อย่างเช่นอาทิ การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง อ้อย หรือธัญพืชต่างๆ เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซิล หรือดีเซล แล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ การผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันพืชและสัตว์ นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตรทนแทนน้ำมันปิโตรเลียม ยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปรากฏกาณณ์เรือนกระจก พลังงานทดแทนคืออะไร? พลังงานทดแทน คือพลังงานที่นำมาใช้แทนเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่นั้นคือน้ำมัน หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีวันหมด เหตุผลสำคัญหลักๆ ที่เราต้องนำพลังงานทดแทนมาใช้นั่นเพราะจากผลสถิติการใช้เชื้อเพลงเหลวในปี พ.ศ.2544 ของคือ 21,000 ล้านลิตร/ปี เนื่องด้วยที่ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานน้อยและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชากรภายในประเทศซึ่งนับวันนั้นจะมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ […]

เอทานอลจากกากน้ำตาล พลังงานชีวภาพที่มีประโยชน์

June 3, 2016 admin 0

เอทานอล หรืออีกชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูกันนักในชื่อ เอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่การเอาพืชมาบ่มหรือหมักให้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากพลังงานจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล และมาเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้กรดเป็นตัวช่วยย่อยสลาย จะทำให้ได้รับผลเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นจากการกลั่น  เอทานอลส่วนใหญ่จะได้จากผลผลิตที่เป็นประเภทแป้ง เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และประเภทที่เป็นน้ำตาล เช่น อ้อน บีทรูท เป็นต้น กากน้ำตาล คือของเหลวมีลักษณะเหนียวข้น สีน้ำตาลปนดำ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกลูโคสที่ไม่ตกผลึก มีธาตุองค์ประกอบคือคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ที่ผลที่เกิดจากการสกัดน้ำตาลทรายให้ออกจากอ้อย […]