ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์พลังงานสะอาดที่สร้างรายได้ให้ปศุสัตว์

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์พลังงานสะอาดที่สร้างรายได้ให้ปศุสัตว์

จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีปริมาณของ โค , กระบือ , สุกร , เป็ด , ไก่ , ช้าง รวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่า 214 ล้านตัว และมูลของสัตว์ทั้ง 6 ชนิดนี้ มีศักยภาพพอที่จะสามารถนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ แหล่งกำเนิดก๊าซชีวภาพเหล่านี้มีต้นทุนต่ำ แต่กลับมีปริมาณสูง  โดยมาจาก 2 แหล่งหลัก คือ ของเสียหรือน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และมาจากมูลสัตว์อย่างที่กล่าวไว้แล้ว

ก๊าซชีวภาพจากการมูลสัตว์ สามารถสร้างประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น

  • นำไปใช้ในการให้ความร้อน เช่น นำก๊าซที่ได้ไปใช้แทนก๊าซหุงต้ม เพื่อใช้ในการทำอาหาร หรือ นำความร้อนไปใช้ในการให้ไออุ่นแกลูกสุกรในฟาร์มได้
  • นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ตามปกติแล้วฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ต้องมีชุดกำเนิดไฟฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง โดยอาจดัดแปลงมาจากที่เคยใช้น้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดต้นทุน เพราะมีราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ประมาณ 5 แสนบาท มีไฟฟ้าขนาด 90 kW แต่อายุการใช้งานแค่ ประมาณ 25,000 ชั่วโมงเท่านั้น หรือ อาจใช้ชุดก๊าซชีวภาพโดยตรง โดยราคาจะสูงกว่าแบบแรกประมาณ 4 เท่า แต่จะได้เครื่องที่ใหญ่กว่า มีอายุงานประมาณ 80,000 ชั่วโมง
  • ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปขายได้
  • ช่วยลดมลภาวะทางกลิ่น ช่วยลดปัญหาแมลงวัน รวมทั้งลดปริมาณน้ำเสียในฟาร์มได้เป็นอย่างดี

อนาคตของก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

ประเทศไทยมีฟาร์มสุกรอยู่ทั่วประเทศ  จึงเป็นจุดมุ่งหมายในการผลิตก๊าซชีวภาพก่อนฟาร์มอื่นๆ สามารถลงทุนติดตั้งระบบเพิ่มในราคาไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุนการเงินแก่เจ้าของฟาร์มสุกรอยู่แล้ว จากการเก็บข้อมูลของประเทศไทย พบว่า เจอศักยภาพในฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ถึงกว่า 1,500 แห่ง โดยมีจำนวนสุกรรทั้งหมดกว่า 5.4 ล้านตัว ถ้าหากดำเนินการผลิตก๊าซได้สำเร็จในจำนวนแค่ 2 ล้านตัว ก็จะสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ ถึง 957 ล้านยูนิต และ ทดแทนก๊าซหุงต้มได้มากกว่า 130 ล้านกิโลกรัม ถ้าคิดเป็นมูลค่าพลังงานก็มากกว่า 5,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 15 ปี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากให้ฟาร์มสุกร และฟาร์มสัตว์อื่นๆหันมาใช้พลังงานทดแทนชนิดนี้ให้มากขึ้น  เท่านั้นยังไม่พอ เพราะช่วยลดปริมาณน้ำเสียได้มากกว่า130 ล้านลิตร อีกทั้งยังนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้กว่า 1 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า800 ล้านบาทอีกด้วย

จากเดิม มูลสัตว์ เคยเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป แต่ถ้าได้ผ่านการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว มูลสัตว์นั้นก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาล

About the author:

Top