ความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงกับมนุษย์

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:ความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงกับมนุษย์

                ก่อนที่เราจะทราบถึงความสำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อมนุษย์ เราจะต้องทราบก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นคืออะไร เกิดมาจากไหน มีน้ำมันประเภทใดบ้างที่จัดว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Fuel คือของเหลวชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันดิบ สามารถที่จะแบ่งได้ 2 ประเภทโดยใช้เกณฑ์ของการเกิดในการแบ่ง คือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชหรือสัตว์ ส่วนที่สองคือ น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเอง น้ำมันปิโตรเลียมถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือสามารถที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ แต่ใช้เวลานานเป็นหลายล้านปี ถึงจะพอใช้

การกลั่นน้ำมันดิบ ด้วยกระบวนการกลั่น เรียกว่า การกลั่นลำดับส่วน ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะให้น้ำมันที่แตกต่างกันออกไปตามอุณหภูมิ ซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดจะมีจุดเดือดที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้น้ำมันเกิดการควบแน่นที่แตกต่างกันออกไปด้วย ส่วนน้ำมันที่ได้จากการกลั่นก็จะมี เช่น  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวน้ำมัน, เบนซิน, น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด, น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น, น้ำมันก๊าด, น้ำมันดีเซลน้ำมันเตา และ ยางมะตอย

ดังนั้นประโยชน์ของน้ำมันดิบ ก็จะรวมไปถึงประโยชน์ของปิโตรเลียมด้วยนั่นเอง ปิโตรเลียมถูกนำน้ำมันมาใช้ประโยชน์ จะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปก่อน เพื่อเอามาใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เช่น

  • Liquefied Petroleum Gas LPG (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) หรือก๊าซหุงต้ม เราใช้ประโยชน์จากก๊าซนี้ในการใช้ความร้อนเพื่อปรุงอาหาร โดยที่ไม่ต้องใช้ฟืน หรือใช้ไฟฟ้า ทำให้เราสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น  นอกจากเชื้อเพลิงแล้วก็ยังมีก๊าซเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ เพื่อที่จะลดการใช้น้ำมัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันลง
  • Gasolin (น้ำมันเบนซิน)  น้ำมันชนิดนี้ใช้กับรถยนต์ รวมไปถึงเตาอบต่างๆ มันช่วยให้เครื่องยนต์ของรถสามารถที่จะทำงานได้ ทำให้รถแล่นได้ ส่งผลให้มนุษย์มีรถยนต์ใช้ ไม่ต้องเดินเท้า ถึงใช้ยานพาหนะชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่มีความสะดวกเท่ากับรถยนต์
  • Aviation Gasoline (เชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด) ใช้สำหรับเครื่องบินใบพัด
  • Jet Fuel  (น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น) เชื้อเพลิงไอพ่นของสายการบินพาณิชย์
  • Kerosene (น้ำมันก๊าด) ในอดีตคนไทยใช้น้ำมันก๊าดในการจุดตะเกียง เพราะในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเช่นทุกวันนี้ ปัจจุบันน้ำมันก๊าด เอามาเป็นส่วนผสมในการทำยาฆ่าแมลง และน้ำมันเช็ดเคลือบเงาต่างๆ
  • Diesel Fuel (น้ำมันดีเซล) คือน้ำมันอีกชนิดที่ใช้กับรถยนต์ โดยจะมีความแตกต่างจากน้ำมันเบนซิน และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
  • Fuel Oil (น้ำมันเตา) ใช้สำหรับเตาหลอม หรือเตาเผาที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Asphalt (ยางมะตอย) ด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงนำมาผสมในการทำถนนลาดยาง ทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

About the author:

Top