พลังงานความร้อนใต้พิภพคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรกัน

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานความร้อนใต้พิภพคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรกัน

พลังงานทางเลือกในบ้านเรานั้นถือว่ามีความหลากหลายมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากขยะเป็นต้น อีกหนึ่งทางเลือกที่เรายังหยิบขึ้นมาใช้ได้ไม่เท่าไร และมีแผนจะนำมาใช้ในอนาคตก็คือ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่นอนนิ่งอยู่ใต้ดิน เรารอหยิบขึ้นมาใช้งาน

พลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่ที่ไหน

เรื่องนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า พลังงานนี้มาจากไหน พลังงานความร้อนใต้พิภพเกิดจากความร้อนที่เก็บไว้ใต้ผิวโลก จากนั้นมันก็จะไหลมารวมกันกลายแหล่งพลังงานขนาดใหญ่รวมตัวกันอยู่ใต้พื้นพิภพ ซึ่งพลังงานกลุ่มนี้อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบแตกต่างกันไปเมื่อการรวมตัวถึงจุดอิ่มตัวแล้วในระดับหนึ่ง อย่างเช่น น้ำพุร้อน , โคลนเดือด ,ไอน้ำร้อน หรือ แม็กม่าลาวาของภูเขาไฟระเบิดนั่นก็ใช่เหมือนกัน

แหล่งความร้อนใต้พิภพในไทย

ประเทศไทยเราเองก็มีการสำรวจแหล่งความร้อนใต้พิภพเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกด้วยเหมือนกัน ซึ่งแหล่งความร้อนนี้สามารถพบได้เกือบทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มี ส่วนมากสุดจะเป็นภาคเหนือ อย่างเช่น อำเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

การนำมาใช้

หลังจากมีการสำรวจและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่าเราสามารถขุดเจาะพลังงานใต้พิภพแล้วสามารถนำมันขึ้นมาแปรรูปใช้งานได้ ปัจจุบันมีวิธีการแปรรูปพลังงานดังกล่าวขึ้นมาใช้งานอยู่ 3 รูปแบบคือ หนึ่งโรงไฟฟ้าใช้ไอน้ำร้อนแห้ง วิธีการก็คือ การดึงไอร้อนของน้ำขึ้นมาจากนั้นก็นำส่งไอน้ำร้อนเข้าไปสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไอที่เหลือจะถูกควบแน่นกลายเป็นน้ำแล้วส่งผ่านอีกท่อหนึ่งคืนลงดินไป สองโรงไฟฟ้าไอน้ำร้อนแยกน้ำร้อน วิธีการจะคล้ายกับแบบแรก แต่ว่าจะดึงขึ้นมาในรูปแบบน้ำร้อนเลย จากนั้นแปรสภาพเป็นไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นก็เอาน้ำที่เหลือคืนลงดินไป วิธีที่สามโรงไฟฟ้าระบบสองวงจรวิธีนี้จะใช้น้ำร้อนขึ้นมาจากใต้ดิน จากนั้นให้มันไปผลักดันกับของเหลวพิเศษเพื่อให้ของเหลวดังกล่าวไปผลักดันกังหันเพื่อให้กระแสไฟฟ้า จากนั้นน้ำร้อนที่ผลักดันเสร็จแล้วจะถูกทำให้เย็น คืนลงสู่ดินเหมือนเดิม

ประโยชน์ทางอ้อม

ไม่เพียงแค่เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้น น้ำร้อนและพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีประโยชน์ทางอ้อมอื่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (บ่อน้ำพุร้อน, ออนเซ็นญี่ปุ่น) หรือจะเป็นการเอามาทำเกี่ยวกับเกษตร แปรรูปผลไม้อบแห้งก็ได้ ยังไม่นับการสกัดแร่ธาตุออกมาจากน้ำพุร้อนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นอีก นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจจริงๆ แม้ว่าจะลงทุนสูงแต่ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว

About the author:

Top