พลังงานนิวเคลียร์คืออะไรและใช้ในด้านไหนบ้าง ?

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานนิวเคลียร์คืออะไรและใช้ในด้านไหนบ้าง ?

‘พลังงานนิวเคลียร์’ คือ พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่บนโลกของเรา ซึ่งเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง ที่มาได้จากการคายความร้อน สามารถนำมาประโยชน์ในการสร้างความร้อนและผลิตไฟฟ้า

การนำนิวเคลียร์มาใช้

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจาก โรงไฟฟ้าทั้งต้นแบบทั้งถ่านหิน ขนาด 1,200 เมกกะวัตต์ พบว่าต้นทุนการก่อสร้างของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สูงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน หากแต่ถ้ามองในเรื่องระยะยาวต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงต่ำกว่ามากในช่วงของการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่ำกว่า นอกจากนี้เมื่อนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ทำให้พบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกกว่า และต้นทุนผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูง อีกทั้งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากกว่า

เหตุผลรองรับทางด้านความปลอดภัย

สำหรับในด้านของความปลอดภัย บรรดานักวิทยาศาสตร์ล้วนตระหนักถึงภัยอันตรายจากรังสีเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ ทางวิทยาศาสตร์ก็จำเป็นต้องหาทางป้องกันทุกทาง เพื่อไม่ให้เกิดอันอันตรายใดๆขึ้น ทำให้การออกแบบระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์สร้างความปลอดภัยไว้หลายขั้น ตลอดจนการออกแบบ ก่อสร้าง รวมทั้งการเดินเครื่องจะต้องดำเนินงาน ภายใต้โปรแกรมอันเข้มงวด ในส่วนของยูเรเนียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักจะประกอบด้วยยูเรเนียม 235 ที่เป็นพลังงานหลัก อยู่ในสัดส่วนอันต่ำมากเพียงแค่ร้อยละ 3 เท่านั้น เมื่อความร้อนในปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงขึ้น การแตกตัวของนิวเคลียสยูเรเนียมก็จะเกิดขึ้นในอัตราที่ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการควบคุมตัวเองไม่ให้เร่งปล่อยพลังงานออกมาจนกลายเป็นระเบิด

ถ้าเกิดกรณีมีสารกัมมันตรังสีหลุดรอดออกมาจากยูเรเนียม ที่โดนอัดให้เป็นเม็ดได้บ้าง หากแต่มันก็จะถูกขังไว้ภายในแท่งเชื้อเพลิงที่ทำด้วยโลหะห่อหุ้มอยู่ นอกจากนี้ยังมีหม้อปฏิกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กหนา 6 นิ้ว ห่อหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่ง เท่านั้นยังไม่พอยังมีอาคารครอบปฏิกรณ์ โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งมีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อแรงแผ่นดินไหว รวมทั้งป้องกันแรงกระแทกของขีปนาวุธได้ อาคารชั้นนอกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 1 เมตร เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าโอกาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะปล่อยรังสีออกไปสู่ภายนอก หรือเกิดการระเบิดเป็นเรื่องค่อนข้างยากมาก ทางด้านความปลอดภัย ก็มีข้อมูลยืนยันจาก ประเทศฟินแลนด์ ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ค.ศ. 1992 พบว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกแบบล้วนมีความเสี่ยงสูงด้วยกันทั้งสิ้น

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนสิ่งแวดล้อม การใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ จะทำให้โลกของเราไม่เกิดภาวะเรือนกระจก , ปลอดภัยจากภาวะฝนกรด อีกทั้งยังไม่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นมากเฉกเช่นการใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่น และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อย ไม่จำเป็นทำลายพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรอันแสนสำคัญ เหมือนอย่างการสร้างเขื่อน

About the author:

Top