พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลคืออะไร

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลคืออะไร

พลังงานในโลกของเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

  • พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือพลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน , ถ่านหิน , ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น สำหรับพลังงานประเภทนี้ใช้แล้วหมด และพลังงานพวกนี้ตามปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน
  • พลังงานใช้ไม่หมด หรือ พลังงานหมุนเวียน เช่น ไม้ , น้ำ , แสงอาทิตย์ , คลื่น เป็นต้น สามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกต้นไม้พิเศษเพื่อนำไม้มาทำกระดาษ , พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ที่มาของพลังงาน เชื้อเพลิงฟอสซิล’

‘เชื้อเพลิงฟอสซิล’ คือ เชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อเพลงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่บรรพกาล เกิดจาก พืชเน่า , ซากสัตว์ ที่ตายลงหลังจากนั้น ก็จะเกิดการเน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลายาวนานนับล้านปี โดยซากเน่าเหล่านี้มักทับถมใต้ท้องทะเล หรือพื้นดินที่อยู่ในชั้นลึก สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน , น้ำมันดิบ รวมทั้งก๊าซจากธรรมชาติ พลังงานเคมีเหล่านี้จะถูกสะสมไว้เป็นเวลายาวนาน และต่อมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี ขึ้นมา แล้วเกิดการเผาไหม้ก็จะทำให้เกิดพลังงานความร้อนออกมา

สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิส สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • เชื้อเพลิงแข็ง มีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนธาตุที่เป็นองค์ประกอบ มักจะประกอบด้วย คาร์บอน , ไฮโดรเจน , ออกซิเจน , เถ้า เป็นต้น ต่อมาเมื่อเชื้อเพลงชนิดนี้ เมื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนในอากาศแล้ว ก็จะมอบพลังงานความร้อนออกมา สำหรับเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งได้จากธรรมชาติในโลกของเรา มีอยู่มากมาย ได้แก่ ถ่านหิน , หินน้ำมัน และถ่านไม้ เป็นต้น
  • เชื้อเพลิงเหลว คือ เชื้อเพลิงซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวตามชื่อนั่นแหละ สำหรับเชื้อเพลิงประเภทนี้ ได้แก่ น้ำมันซึ่งได้จากปิโตรเลียม , น้ำมันจากพืช หรือ น้ำมันสัตว์ เป็นต้น โดยเชื้อเพลิงเหลวเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมใช้มากในประเทศไทย ด้วยการนำมาใช้กับยานพาหนะ รวมทั้งใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ต่อการใช้งาน อีกทั้งยังให้ค่าทางความร้อนสูงมาก นอกจากนี้เชื้อเพลิงเหลวใช้กันส่วนมาก ก็จะได้มาจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเบนซิน , น้ำมันก๊าด , น้ำมันเตา เป็นต้น นอกจากนี้เชื้อเพลิงเหลว ซึ่งได้จากผลิตผลทางการเกษตร ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น การผลิต Bio Diesel , สารสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ เป็นต้น
  • เชื้อเพลิงก๊าซ คือ เชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิปกติ อีกทั้งยังสามารถรวมไปถึง ก๊าซทุกชนิด ซึ่งสามารถนำมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหลังจากนั้น ก็ก่อให้เกิดการเผาไหม้ จึงทำให้ได้รับพลังงานความร้อน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ สำหรับเชื้อเพลิงประเภทนี้ จะมีสาร Hydrocarbon เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ในก๊าซแต่ละชนิด ก็จะให้ระดับความร้อนจากการเผาไหม้ไม่เท่ากันอีกด้วย เช่น ก๊าซชีวมวล , ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

About the author:

Top