พลังงาน คืออะไร มีกี่ประเภทได้แก่ อะไรบ้าง

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงาน คืออะไร มีกี่ประเภทได้แก่ อะไรบ้าง

เรามักจะได้ยินคนพูดถึงเรื่องพลังงานกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวข้องของมนุษย์กับการใช้พลังงาน นวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดในเรื่องพลังงาน ไปจนถึงรูปแบบและวิธีการในการอนุรักษ์พลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจจริงๆ ว่าพลังงานคืออะไรกันแน่ มันคือไฟฟ้า น้ำมัน และแก๊สหุงต้มหรือเปล่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจะเข้าข่ายเป็นพลังงานได้บ้าง วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน

นิยามของพลังงาน

ถ้าอธิบายตามสมการในเชิงฟิสิกส์ เราจะพบว่าพลังงานก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของงาน ซึ่งงานนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ พลังงานจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่ แต่มันจะมีผลกระทบต่อบางสิ่งบางอย่างได้ เช่น พลังงานความร้อน ทำให้เกิดความร้อนได้ พลังงานกล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ เป็นต้น เรานิยมวัดหน่วยพลังงานเป็นจูล เช่นเดียวกับการวัดหน่วยของงาน และในภาคคำนวณเราสามารถทดแทนกันระหว่างงานกับพลังงานได้ พูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือ สถานการณ์หนึ่งมีค่าของงานเท่าไร ก็สามารถตีความได้ว่ามีค่าของพลังงานเท่าเทียมกัน

พลังงานในธรรมชาติมีอยู่หลายรูปแบบ และมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบไปมาได้โดยไม่มีพลังงานส่วนใดที่สูญหายไป ตัวอย่างของการแปรรูปพลังงานก็คือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น การเปลี่ยนรูปพลังงานบางอย่างก็เกิดขึ้นได้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร แต่บางอย่างก็ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย

ประเภทของพลังงาน

            จริงๆ แล้วประเภทของพลังงานมีค่อนข้างเยอะ แล้วมันก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นได้อีกหากมีการค้นพบเพิ่มเติมในภายหลัง ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำให้รู้จักกับประเภทของพลังงานที่สำคัญๆ เท่านั้น และเป็นประเภทพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ด้วย

1. พลังงานความร้อน อะไรก็ตามที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ก็ล้วนแล้วแต่มีพลังงานความร้อนรวมอยู่ด้วยทั้งหมด ตัวอย่างของแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนได้แก่ ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ กองไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีพลังงานความร้อนที่อยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงเคมีในร่างกายอีกด้วย นั่นก็คือระดับแคลอรีของระบบเผาผลาญนั่นเอง

2. พลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วพลังงานไฟฟ้าเป็นประเภทที่ได้รับการแปรรูปมาแล้วจากพลังงานประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะมาจากพลังงานความร้อน พลังงานคลื่น พลังงานเคมี พลังงานเกือบทุกประเภทสามารถดัดแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้หมด ต่างกันเพียงแค่ว่าอะไรจะต้องใช้งบประมาณมากกว่ากัน และมันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่เท่านั้นเอง

About the author:

Top