พลังงาน ไอออไนเซชั่น คืออะไร เรามาหาคำตอบกัน

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงาน ไอออไนเซชั่น คืออะไร เรามาหาคำตอบกัน

พลังงาน Ionization ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ionization Energy ชื่อย่อคือ IE จัดเป็นค่าพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการดึงให้อิเล็กตรอนวงนอกสุด หรือ Valence electron ให้หลุดออกจากอะตอม ซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซ

การค้นหาความจริงในพลังงาน Ionization ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมากขึ้น  

ค่าพลังงาน Ionization จะแสดงให้เห็นว่าอะตอม เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายหรือไม่นั่นเอง หากแต่ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็เป็นการบ่งบอกถึงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนวงนอกสุด ว่ามีความเสถียรมาก – น้อยเพียงใด โดยตามปกติทั่วไปแล้ว ค่าพลังงาน Ionization จะมีค่าเพิ่มมากขึ้น ก็ต่อเมื่ออิเล็กตรอนตัวต่อไป ได้รับการปล่อยออกมา เพราะการผลักกันของประจุอิเล็กตรอนมีจำนวนลดลง รวมทั้งทำให้เกราะลดลง ส่งผลให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสและอิเล็กตรอนมีจำนวนค่ามากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่าที่เพิ่มขึ้น อาจไม่มีการเพิ่มเท่าที่ควร โดยการเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ เป็นกรณีที่เมื่อปลดปล่อยอิเล็กตรอนแล้ว ก็ส่งผลให้เกิดการบรรจุเต็มหรือบางครั้ง อาจเกิดการบรรจุครึ่ง แล้วแต่สถานการณ์ เพราะทั้ง2 กรณีมีความเสถียรภาพเป็นพิเศษ

กระบวนการสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

โดยกระบวนการสูญเสียอิเล็กตรอนนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ซ้ำไปซ้ำมา สำหรับอะตอมหรือโมเลกุลแบบมีหลายอิเล็กตรอน จะเรียกเป็น IE1 , IE2 , IE3 ตามลำดับ โดยการมีชื่อเรียกเช่นนี้ ก็คือ ค่าพลังงานตัว 1 , 2 , 3 นั่นเอง แน่นอนว่าอิเล็กตรอนตัวแรกจะหลุดออกไปอย่างง่ายดายกว่า อันดับรองๆไปเสมอๆ โดยพลังงานก็จำเป็นต้องใช้จึงเพิ่มขึ้นนั่นเอง

คุณประโยชน์ที่มีต่อนักวิทยาศาสตร์

การศึกษาแนวโน้มของค่าพลังงาน Ionization ของอะตอม อย่างมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา ในโครงสร้างของอิเล็กตรอนภายในอะตอม รวมทั้งโมเลกุลได้ดีขึ้น แต่ถ้าค่าพลังงาน Ionization เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเส้นตรง อาจกล่าวได้ว่าอิเล็กตรอนจำนวนเหล่านี้ มาจากชั้นอิเล็กตรอนเดียวกัน แต่ถ้ามีการค้นพบว่าค่าพลังงาน Ionization กระโดดไป กระโดดมา ก็แสดงปรากฏได้อย่างชัดเจนว่า อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้น อยู่ในระดับชั้นที่ลึกเข้าไปอีก นอกจากนี้ค่าพลังงาน Ionization ก็ยังเป็นแนวโน้มที่สามารถตรวจเช็คได้จากตามตารางธาตุอย่างหนึ่ง อันมีลักษณะที่เด่นชัดเจน อีกทั้งยังสามารถอธิบายได้โดยโครงสร้างการจัดเรียงอิเล็กตรอน ของอะตอม

สรุปแนวโน้มค่าพลังงาน Ionization

  • แนวโน้มค่าพลังงาน Ionization ลำดับที่ 1 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นตามจำนวนของอะตอม เพราะธาตุในคาบเดียวกันก็พบว่ามีจำนวน Proton ในนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้น ส่วนทางด้านขนาดอะตอมเล็กลง ทำให้เกิดแรงดึงดูดเพิ่มมากขึ้น อิเล็กตรอนจึงหลุดออกจากอะตอมได้ยาก
  • แนวโน้มค่าพลังงาน Ionization ลำดับที่ 1 ค่า IE1 จะลดลงเพราะอะตอมจะมีความใหญ่ขึ้น เนื่องจากขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้น ก็จะห่างจากนิวเคลียสมากขึ้น และได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยนั่นเอง

About the author:

Top