มาดูกันว่าพลังงานทดแทน ต่างกับพลังงานทางเลือกอย่างไร

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:มาดูกันว่าพลังงานทดแทน ต่างกับพลังงานทางเลือกอย่างไร

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โลกของเราล้วนขับเคลื่อนไปได้จากพลังงาน มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณได้มีการคิดค้นให้มีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่ต่อมาจึงพบว่าพลังงานบางอย่างก็มีอยู่อย่างจำกัดรวมทั้งมีข้อเสียหลายประการอันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษ ต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาล สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นจึงต้อง มีการค้นหาและใช้พลังงาน หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าพลังงาน กับ พลังงานทางเลือกมากันบ้างนะคะ เอ๊ะ แล้วเจ้า 2 คำนี้มันแตกต่างกันยังไงนะเรามาดูและทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะ

พลังงานทดแทน คือ พลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมัน โดยเป็นแหล่งพลังงานหลักอันได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นพลังแห่งอนาคต ที่จะนำพาให้หมู่มวลมนุษย์ชาติก้าวไปสู่ยุคของการใช้พลังงานแบบใหม่ อีกทั้งยังนิยมนำมาใช้ในปัจจุบันอีกด้วย สามารถจำแนกพลังงานทดแทนได้เป็น 2 ประเภท ตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่

  • พลังงานทางเลือก เป็นพลังงานซึ่งได้มาจากแหล่งฟอสซิลชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำมัน ยกตัวอย่างเช่น ถ่านหิน , ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม โดยปัจจัยเหล่านี้นำมาใช้ก็มีแต่จะสูญสิ้น
  • พลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานซึ่งได้มาจากแหล่ง ที่สามารถผลิตหรือสามารถให้กำเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาได้เอง อีกทั้งยังสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย เรียกกันว่าเป็นพลังงานสะอาด นอกจากนี้ยังไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ , พลังงานน้ำ , พลังงานลม , พลังงานคลื่น , พลังงานความร้อนอันขึ้นมาจากใต้พิภพ , พลังงานจากไฮโดรเจน , พลังงานชีวมวล , พลังงานชีวภาพ , พลังงานไบโอดีเซล , พลังงานเอทานอล หรือ แก๊สโซฮอล เป็นต้น เป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารพัฒนาให้เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมในทุกๆด้าน

ประโยชน์ของพลังงานทดแทน

โดยในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกพยายามค้นหาพลังงานทดแทนในรูปใหม่ ที่นำมาใช้ได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยังต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าพลังงานแบบเดิมๆ  เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก  รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม

เพราะฉะนั้น พลังงานทดแทนเลยกลายมาเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิมๆได้อย่างไม่จำกัด หาได้จากธรรมชาติ นำกลับมาใช้ใหม่ได้  ช่วยลดปัญหาการขาดพลังงาน แถมยังลดมลพิษอีกด้วย

จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า พลังงานทางเลือกจัดเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง โดยเป็นพลังงานอันเกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นเดียวกัน แต่ทุกวันนี้มนุษย์นิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันกันมากขึ้นก็เท่านั้นเอง

About the author:

Top