มาทำความรู้จักพลังงานและประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติกันเถอะ

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:มาทำความรู้จักพลังงานและประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติกันเถอะ

‘พลังงาน’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งพลังงานในโลกเหล่านี้ ก็จัดแบ่งออกเป็นมากมายหลายประเภท โดยพลังงานบางประเภทเมื่อใช้แล้วและก็มีแต่วันจะหมดไป อีกทั้งยังส่งผลลัพธ์ตกค้างที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่โลกอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์อันเลวร้ายเหล่านั้นบางครั้งก็ยากที่จะกำจัด สำหรับพลังงานในโลกยุคใหม่นี้ จึงมีการคิดค้นพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันสูญก็สิ้น และที่สำคัญไม่ส่งผลเสียต่อโลก ซึ่งหนึ่งในพลังงานนั้นก็คือ ‘ก๊าซธรรมชาติ’

ก๊าซธรรมชาติ คืออะไร?

คือ ก๊าซที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีส่วนผสมของ ไฮโดรคาร์บอน โดยก๊าซชนิดนี้สามารถพบได้ในธรรมชาติ เช่น  มีเทน, อีเทน, โพรเพน , เพนเทน เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่ สามารถพบได้จากธรรมชาติเช่นเดียวกัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น

สำหรับการเกิดขึ้นของก๊าซธรรมชาตินั้น ก็มาจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว์ จำนวนมหาศาล โดยกระจุกตัวอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อีกทั้งยังต้องผ่านการสะสมมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นก๊าซธรรมชาติประเภทนี้ขึ้นมา โดยประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ เช่น มีเทน, อีเทน, โพรเพนเพนเทน, เฮปเซน เป็นต้น สำหรับก๊าซธรรมชาตินั้นมีมากมายหลากหลายประเภท โดยบางประเภทก็อาจจะ ได้มาจากแหล่งที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนล้วนๆ หรือบางครั้งก็อาจจะมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนผสมผสานอยู่ด้วยบ้าง โดยการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นก๊าซประเภทใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดว่ามีสิ่งใดมาทับถมกันบ้าง หากแต่จากธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ก็จะประกอบด้วยก๊าซมีเทน ปริมาณ 70% ขึ้นไป นอกจากนี้บางครั้งก็อาจจะยังมี ก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นเข้ามาผสมอยู่ด้วย

ก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • ก๊าซแห้ง ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรคาร์บอน ประเภทอื่นๆ ที่เข้ามาปะปนผสมผสานอยู่ในก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมด
  • ก๊าซชื้น เช่น เพนเทน หรือเฮกเทน เป็นต้น ซึ่งปะปนอยู่ในจำนวนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

การนำ ก๊าซธรรมชาติมาใช้งาน

มนุษย์รู้จักกับพลังงานก๊าซธรรมชาติมาเป็นระยะเวลานานแล้ว หากแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรในช่วงแรกเนื่องจากว่าให้พลังงานน้อย อีกทั้งในตอนนั้นโลกกำลังตักตวงประโยชน์ของปริมาณน้ำมันดิบจำนวนมหาศาล ที่มีมากเกินพอ เพื่อนำไปใช้งานด้านอื่นๆ อย่างอื่นล้นหลาม แต่ต่อมาพลังงานประเภทน้ำมัน ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆ หมดไป มีจำนวนน้อยลง จึงทำให้ส่งผลให้เกิดราคาสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหลายๆ ประเทศที่ไม่มีบ่อน้ำมันเป็นของตัวเอง ก็จะต้องทำการซื้อน้ำมันจากประเทศที่ขาย ก็จะเป็นการสร้างเม็ดเงินให้รั่วไหลออกไปในนอกประเทศจำนวนมหาศาล อีกทั้งยังส่งผลการที่ซื้อเข้ามาขายนั้นมีราคาสูง จึงทำให้ประชาชนพยายามมองหาทางเลือกอื่นๆ ที่ช่วยในการสร้างพลังงานแต่มีราคาถูกกว่า และมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเท่าเทียมกัน จึงเกิดก๊าซธรรมชาติขึ้นมา ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในด้านทำลายธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้ให้ความสนใจกับก๊าซธรรมชาติ นำมาวิจัยพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จนกระทั่งนำมาใช้งานเป็นพลังงานหลักอย่างแพร่หลาย โดยแรกเริ่มก็มีการนำมาใช้กับรถสาธารณะ เช่น รถเมล์หรือรถแท็กซี่ซึ่งก็ได้ผลดีมาก โดยในอนาคตความสำคัญของก๊าซธรรมชาติ ก็จะแซงหน้าน้ำมันปิโตรเลียม รวมทั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปแล้ว อันเนื่องมาจากราคาของน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซปิโตรเลียมเหลวนี้ ก็จะยังขึ้นสูงมากกว่าก๊าซธรรมชาติ เพราะฉะนั้นก๊าซธรรมชาติจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยในการสร้างพลังงานสะอาด ไม่ทำลายโลก ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ดีอีกด้วย ส่วนทางด้านประชาชนเอง ก็จะได้มีพลังงานที่มีราคาถูกเอาไว้ใช้งานกันต่อไป

About the author:

Top