เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:เทคโนโลยีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

หนึ่งในหัวข้อสำคัญมากของคนยุคนี้ก็คือ เรื่องของพลังงาน ปัจจุบันเราเริ่มที่จะมองหาพลังงานทางเลือกกันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน อย่างบ้านเราเอง พลังงานลม กับ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นทั้งในระดับครัวเรือน จนถึงระดับอุตสาหกรรม อีกหนึ่งแนวคิดที่น่าจะหยิบมาทำในไทยก็คือการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าทำได้อย่างไร

การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า หลายคนอาจจะงงว่าทำได้ด้วยหรือ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะบอกว่าโครงการแบบนี้มีในต่างประเทศนานแล้ว รวมถึงบ้านเราด้วย ซึ่งการแปรรูปดังกล่าว หากจะอธิบายให้ง่ายก็คือ การนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาทำการเผา จากนั้นก็นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งจนกลายเป็นไฟฟ้าเอามาใช้เป็นพลังงานได้

แก้ปัญหาสองเรื่องใหญ่

แนวคิดการแปรรูปขยะให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านี้ ต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้สองเรื่องใหญ่ 1. ปัญหาความมั่งคงทางด้านพลังงาน หากเรามีพลังงานทางเลือกเป็นตัวช่วยก็จะทำให้การใช้พลังงานหลักจากน้ำมัน ถ่านหิน ฟอสซิลไม่เยอะจนเกินไปสามารถใช้ได้อีกนาน

  1. ปัญหาขยะที่มองไปทางไหนก็ล้นเมืองไปหมด หากเราสามารถเอาขยะล้นเมืองเหล่านั้นมาเผาทำลายแล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า ก็จะทำให้ขยะที่ต้องเอาไปฝังกลบเหลือน้อยลง

ตัวอย่างโครงการ

โครงการจัดการขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น ในบ้านเรามีการศึกษาและทดลองทำกันแล้ว แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนต้องนำมาบอกกันก็คือ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ที่จังหวัดระยอง ศูนย์แห่งนี้จะสามารถจัดการกำจัดขยะได้มากถึงวันละ 1,000 ตันต่อวัน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการคัดแยกขยะอีกส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 35 ซึ่งเป็นขยะแบบอินทรีย์สาร จากนั้นก็จะนำขึ้นสู่องค์การบริหารท้องถิ่นเพื่อนำไปอินทรีย์สารเหล่านี้ไปปรับปรุงดินให้มีคุณภาพมากขึ้นของเกษตรกรต่อไป ส่วนกากที่เหลือจะนำไปฝังกลบไว้ตามหลักสุขาภิบาล

โรงงานทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ที่แก่งคอย สระบุรี เป็นโรงงานกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่สุดของประเทศเราเลย สามารถจัดการขยะที่มาจากชุมชนในบริเวณนั้นหรือจังหวัดอื่นข้างเคียงได้มากถึง 4,000 ตันต่อวัน นอกจากนั้นยังมีการเอากากที่ได้ไปทำเป็นปุ๋ยสร้างรายได้อีกทอดหนึ่งด้วย

แม้ว่าการสร้างโรงงานกำจัดขยะด้วยการแปรรูปเป็นไฟฟ้าจะเป็นแนวทางที่ดีมาก ในการแก้ปัญหาเรื่องขยะและพลังงาน แต่การทำโรงงานลักษณะนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นที่จะคัดกรองสารพิษจะกระบวนการดังกล่าวออกไปได้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งจะทำให้การทำโรงงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้ในหลายจังหวัด

About the author:

Top